Limousin

Rasen härstammar från det centrafranska höglandet med staden Limoge som centrum i Limousindistriktet. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång välmusklad rygg samt en köttfull bakddel
Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Redan 1698 skrevs följande om limousin ”Limousinoxar är allmänt kända och uppskattade både som arbetsdjur och köttdjur”. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad köttyp och rasen har idag en utomordentlig slaktkroppskvaliet med mycket kött i relation till ben i slaktkroppen.
Under 1850-talet gjorde limousin stort intryck då de ständigt var bland vinnarna på  köttdjurs utställningarna i Frankrike. Även på de första slaktdjurs utställningarna som  hölls i Poissy, nära Paris var limousin bland vinnarna. Ryktet om limousin som köttdjur  var därmed fastlagt och än idag räknas limousin som ”slaktarens djur” i Frankrike.
Under senare delen av 1800-talet och på början av 1900-talet utvecklades djuren till att  bli ännu effektivare, tåligare och anpassningsbara. Därmed blev de perfekt utformade  för syftet med rasen, att producera kött. Limousindjuren har sitt ursprung i det karga  centralfranska höglandet, och gör därför rasen till en bra foderomvandlare även vid på  snåla förhållanden.
Tillväxt- och storleksmässigt intar Limousin en medelnivå i förhållande till andra köttraserna.
Limousinrasen är känd för sina lätta kalvningar. Kalvarna är normalt livskraftiga och kommer snabbt igång med att dia. Utmärkande är också god klöv- och benkvalité vilket gör rasen mycket hållbar.
Dessa viktiga grundläggande faktorer har gjort rasen populär över hela världen, framför allt i korsningsproduktionen.
De första limousinerna från Frankrike kom till Sverige 1970 och omfattade 34 kvigor  och 6 tjurar.
I Sverige finns idag tre olika varianter av stambokförda limousiner;
  • Full french – enbart stambokförda limousiner med härstamning från moderslandet Frankrike.
  • Svensk limousin – 4:de generations korsningsdjur som blivit stambokförda efter  3 generationer av korsning med stambokförda limousintjurar.
  • Polled limousin – stambokförda importerade djur oftast fram korsade med annan ras som bär på anlag för hornlöshet. OLYMPUS DIGITAL CAMERA